راه های ارتباطی از طریق :

1- کانال‌های طرح آموزشی بصائر

              

   2- شماره تماس

مدیر اجرایی: 09126398286

مسئول آموزش: 09122686209

مسئول روابط عمومی: 09198286807

3- تکمیل و ارسال فرم زیر: