دوره آموزشی «تاریخ قرآن و حدیث»

محتوای این دوره بر مبنای تالیف جدید جناب آقای دکتر عبدالعلی موحدی تحت عنوان زیر تنظیم شده است: «تباهی وصیت در بازی با قرآن و حدیث»

لطفا دانشجویانی که سال تحصیلی 99-98 در یکی از کلاسها حاضر هستند، «ثبت نام نفرمایند»
این عنوان در ادامه کلاسها، برای دانشجویان فعلی تدریس خواهد شد.


معرفی کتاب تباهی وصیت در بازی با قرآن و حدیث
این کتاب که آخرین مراحل تالیف خود را سپری می کند در چهار فصل تدوین شده است:
🔶 فصل اول: آغاز بازی- جمع قرآن بهانه، رد وصی
🔶 فصل دوم: استمرار بازی- منع حدیث، زمینه رد وصی
🔶 فصل سوم: نتیجه بازی- تغییر دین نبی، گمنامی وصی
🔶 فصل چهارم: بی اثر کردن بازی- احیای سنت نبی با تدبیر وصی

❇️ حدود دو سال از تصویب محتوای دوساله دوره عمومی بصائر می گذرد و تاکنون فقط 5 عنوان از شش عنوان مصوب، در کلاسها تدریس می شد.

🌹تاریخ قرآن و حدیث با رویکرد ارتقاء جایگاه این دو میراث گرانقدر پیامبر در قلوب دانشجویان به عنوان یکی از دروس دوره عمومی مورد توجه شورای علمی قرار داشته است. مخصوصا اصالت میراث حدیثی اهل بیت ع که مورد هجمه بسیار شبهه افکنان قرار می گیرد.

🔵 این اثر ارزشمند در همین راستا و به سفارش طرح آموزشی بصائر توسط استاد گرانقدر جناب آقای دکتر عبدالعلی موحدی تدوین شده است.
فرم ثبت نام دوره آموزشی تاریخ قرآن و حدیث