دوره چهاردهم بصائر

ترم اول ترم دوم
عنوان درس: مطلع البصائر، پس از غروب (تاریخ اسلام)
مدرس: استاد بخشایش
مکان برگزاری کلاس:شهر پرند
عنوان درس: محورمقدس، تاریخ قرآن و حدیث
مدرس: استاد بخشایش
مکان برگزاری کلاس: شهر پرند

دوره پانزدهم بصائر

ترم اول
عنوان درس: محور مقدس، پس از غروب(تاریخ اسلام) ، تاریخ قرآن و حدیث
مدرس: استاد موذن
مکان برگزاری کلاس: خیابان شریعتی، حسینیه اهل البیت علیهم السلام